CLIP Intermodal Container Terminal

Company info:

Terminal Intermodalny CLIP zlokalizowany jest na skrzyżowaniu 2 korytarzy TENT, przy głównej europejskiej linii kolejowe E20 – Paryż – Pekin. Obecnie terminal jest w trakcie rozbudowy i jest to inwestycja dofinansowana przez Unię Europejską w ramach programów rozwoju transportu intermodalnego. Szacowany koszt inwestycji to prawie 80 mln EUR. Planowane zakończenie rozbudowy terminala to IV kwartał 2021 r.

Główne parametry techniczne terminala obecnego i po rozbudowie - na zdjęciu.

Terminal posiada pierwsze w Polsce 2 stacje Lohr Railway System do poziomego załadunku i rozładunku 4 naczep jednocześnie. System ten gwarantuje:

• krótki czas załadunku i rozładunku,
• możliwość załadunku/rozładunku wielu wagonów jednocześnie,
• brak konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń przeładunkowych.

Terminal świadczy następujące usługi:

• przeładunek i składowanie wszystkich rodzajów kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep intermodalnych,
• ważenie kontenerów zgodnie z konwencją SOLAS (VGM),
• naprawy kontenerów, w tym usuwanie starych nalepek i elementów zabezpieczających towar, takich jak haki czy gwoździe,
• formowanie i rozformowywanie kontenerów,
• przyłącza dla kontenerów chłodniczych wymagających kontrolowanej temperatury oraz monitoringu,
• plombowanie kontenerów,
• czyszczenie i zamiatanie kontenerów i naczep,
• mycie ciśnieniowe kontenerów i naczep.

Więcej informacji: www.clip-group.com