European Transport Maps - EU funding

Tytuł projektu:

Nowoczesne narzędzie do optymalizacji procesów transportowo-logistycznych w skali europejskiej oraz integracji i rozwoju branży gospodarki morskiej na Pomorzu

Cele projektu i planowane efekty:

Beneficjent zajmuje się działalnością wydawniczą, dostarczaniem raportów dla branż: transportowej, logistycznej, gospodarki morskiej, energetycznej czy władz lokalnych, regionalnych i agencji konsultingowych.

Baltic Press chcąc sprostać wysokim wymaganiom klientów – w dużej mierze międzynarodowych podmiotów - musi nieustannie rozwijać się, wprowadzać innowacje, zwiększać proponowany zakres i jakość usług.

Przedmiotem projektu jest narzędzie do zoptymalizowania procesów transportowych, logistycznych - Portal European Transport Maps (ETM) - planowane do zakupu na podstawie doświadczeń i sukcesu uznanego w branży portalu Baltic Transport Maps (BTM): www.baltictransportmaps.com

Wdrożenie projektu ETM będzie przeniesieniem sprawdzonej formuły na szerszy rynek
i ukaże siatki połączeń europejskich w sektorach:
promowym, kontenerowym oraz kolejowym (intermodalnym) i stworzy platformę umożliwiającą nawiązywanie kontaktów biznesowych pomiędzy firmami działającymi w gospodarce morskiej.

Wartość projektu:

Koszty kwalifikowane projektu – 104 000,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

49% kosztów kwalifikowanych operacji – 50 960,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Project title:

An innovative tool aimed at optimizing Europe-wide transport and logistics processes, as well as developing and integrating maritime economy and industry in the Pomerania region.


Project goals and expected benefits:

The beneficiary is a publisher providing reports for recipients in the transportation, logistics, maritime, and energy industries, as well as for local and regional governments, and consulting agencies.

To meet the high expectations of its predominantly international client base, Baltic Press is focused on continuous growth and innovation in order to expand and improve the scope and quality of the services it renders.

The objective of the proposed project is the development of the European Transport Maps (ETM) portal to be used as a tool for the optimization of transport and logistics processes. This is motivated by the proven success and industry-wide recognition of the Baltic Transport Maps (BTM) portal ( www.baltictransportmaps.com).

The project will be implemented by applying the proven solution to a broader market . It will show the European network of ferry, container, and rail (intermodal) shipping routes . It will also provide a platform for maritime companies to establish business connections .


Project cost:

Qualified acquisition cost: 104 000,00 PLN

Capital investment by the European structural and investment funds (ESIF)

49% of the qualified acquisition costs: 50 960,00 PLN